Ispitivanje biološki aktivnih komponenti
nepasteriziranog octa

Korisnik:

Cidrani društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

 

Ukupna vrijednost projekta:

107.142,00 kn

 

Bespovratna sredstva:

74.999,40 kn

 

Vrijeme provedbe:

10.2021.-4.2022.

 

Cilj projekta:

U sklopu projekta ispitat će se pojedini biološki aktivni spojevi sadržani u inovativnim fermentiranim proizvodima iz Cidrani Classics linije (Cidrani Original, Honey i Synbio) poduzeća Cidrani j.d.o.o., a ispitivanja će provoditi Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu.

 

Rezultati projekta:

Rezultati dobiveni analizama upotrijebili bi se u svrhu daljnjeg razvoja portfelja inovativnih fermentiranih proizvoda čija baza bi bili octi, oplemenjeni dodanim aktivnim tvarima kao što su npr. aktivni ugljen, ekstrakt gljive chage ili drugi biljni ekstrakti. Ispitivanje bi poduzeću omogućilo da razvije novu generaciju organskih nepasteriziranih fermentiranih proizvoda koji bi bili inovacija na europskoj i svjetskoj razini. Time bi se stvorila osnova za daljnji proboj Cidrani asortimana na međunarodna tržišta, što bi utjecalo i na rast prihoda od prodaje, kao i rast broja zaposlenih. Inovativnost proizvoda koji će rezultirati provedenim ispitivanjem odnosi se na profil biološki aktivnih komponenti u nepasteriziranom octu koji je inovacija na hrvatskom tržištu jer sadrži nepasteriziranu mother kulturu, a jedinstven je i po tome što nastaje postupkom divlje fermentacije. Ovim ispitivanjem uvidjet će se kompletan sastav biološki aktivnih komponenti, koje su iznimno bitne zbog porasta potražnje za funkcionalnom hranom i veće osvještenosti potrošača o važnosti sastava te vrste proizvoda.

Kontakt osoba:


Nika Pintar
nika@cidrani.com
+385955212510